Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

Założenia dydaktyczno - wychowawcze na marzec 2019 r.

Tematyka kompleksowa:

1. Czekamy na wiosnę.
2. Wiosna na parapecie.
3. Wiosenne sprzątanie.
4. Na wsi.

Cele (dziecko):

- określa swoje emocje: jestem wesoły, smutny, zły
- rozpoznaje na obrazkach dary przyrody charakterystyczne dla danej pory roku: wiosna: bazie, kwiaty, forsycje
- przelicza elementy zbiorów w zakresie 5 i więcej
- respektuje podczas różnej formy aktywności zasady bezpiecznego korzystania z zabawek
- bierze udział w grupowych zajęciach organizowanych przez nauczyciela
- wyodrębnia przedmioty do liczenia
- dobiera strój do okoliczności i pory roku
- radzi sobie z układaniem 4-5 elementowych historyjek obrazkowych według kolejności zdarzeń
- z pomocą osoby dorosłej zakłada hodowlę roślin
- zauważa przemienność dnia i nocy
- swobodnie porusza się w rytm muzyki
- porządkuje i tworzy zbiory według dwóch cech
- próbuje właściwie stosować określenie para i liczyć dwójkami
- rysuje po śladzie
- dzieli słowa na sylaby, wyodrębnia słowa w zdaniu
- wypowiada się na temat obrazków poprawnie budując zdania pod względem gramatyczny
- nazywa planety w układzie słonecznym
- zna następstwo dnia i nocy, wskazuje stronę prawą i lewą
- buduje wypowiedzi wielozdaniowe
- aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych
- maluje na kartkach o różnej fakturze
- śpiewa piosenkę, uczestniczy w zabawach rytmicznych
- stara się tworzyć pracę z wykorzystaniem rożnych technik
- uczy się właściwie rozplanować elementy na kartce
- porządkuje obrazki według malejącej i wzrastającej liczby elementów
- posługuje się językiem angielskim na miarę własnych możliwości rozwojowych
- dostrzega zależności przyczynowo-skutkowe pomiędzy obrazkami historyjki
- posługuje się wyrażeniami: na, pod, obok, wysoko, nisko, w sytuacjach zadaniowych
- liczy rożne przedmioty w zabawach kierowanych i swobodnych, w naturalnych sytuacjach

Wierszyk do nauki: „Dzień dobry, dobranoc”
W. Badalska

Raz spotkało się na niebie
Słoneczko z Księżycem.
Zawołało:
Dobrej nocy, Księżycu ci życzę!
Księżyc senny i zmęczony ziewnął:
A -a -a -a!
- A ja życzę ci, Słoneczko, pogodnego dnia!

Piosenka: "Marcowe żaby"
                 sł. A. Galica, muz. T. Pabisiak

I. Już wiosna na polach
    Sadzi krokusy.
    Zając siedzi pod sosną.
    Marzną mu uszy.

Ref: A żaby rechu rech, żaby się cieszą
       że ten marzec, rechu rech
       wszystko pomieszał.
       Raz słońce, a raz deszcz,
       Idzie wiosna, a tu śnieg.
       Bo w marcu, jak w garncu,
       Rechu rech, żabi śmiech.|

II. A deszczem umyte
    drzewa są czyste.
    Na gałązkach już rosną
    kotki puszyste.

Ref: A żaby…

III. Na łące bociany
     głośno klekocą.
     Rankiem słońce przygrzewa,
     mróz mrozi nocą.

Ref: A żaby…