Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

 Założenia wychowawczo - dydaktyczne na marzec 2019 r.

Tematyka kompleksowa:

1. W dawnych czasach, w dawnych wiekach…
2. W marcu jak w garncu.
3. Wszystko rośnie.
4. Pracowita wiosna.

Cele (dziecko):

- poznaje różne źródła energii i formy ich wykorzystania: węgiel
- radzi sobie z układaniem 4–5-elementowych historyjek obrazkowych według kolejności wydarzeń
- muzykuje z użyciem instrumentu muzycznego
- wyodrębnia głoski w nagłosie, wygłosie,
- stara się prawidłowo używać określeń: lewa strona, prawa strona,
- składa obrazek z części
- zapamiętuje nazwy dni tygodnia i próbuje je odtwarzać, zachowując prawidłową kolejność,
- rozpoznaje po wyglądzie kilka gatunków ptaków występujących w najbliższym otoczenia
- stara się zapamiętać i śpiewa w grupie poznane piosenki
- dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie związane z określoną porą roku
- rozpoznaje na obrazkach dary przyrody charakterystyczne dla danej pory roku: wiosna: bazie, kwiaty, forsycje,
- recytuje wiersze indywidualnie i w grupie, s. 64
- zaczyna orientować się w zasadach właściwego odżywiania się: – poznaje zdrowe produkty
- nie oddala się od grupy i opiekunów
- rozumie i stosuje określenia: góra, dół, róg, brzeg w odniesieniu do kartki
- rozumie, że należy dbać o czystość w różnych miejscach: w domu, w pokoju, w parku, na ulicy itp
- nabiera wprawy w opowiadaniu treści obrazków, stara się dopasować kontekst sytuacyjny,
- właściwie stosuje określenia: ciężki, lekki,
- liczy różne przedmioty w zabawach kierowanych i swobodnych, w naturalnych sytuacjach,

Wiersz- Przedszkolaki

Przedszkolaki wiosną bardzo szybko rosną
Potem znów, jak wiecie, dorastają w lecie
A pod jesień już za małe
Są buciki i sandały
Krzesełko w przedszkolu
Robi się za niskie –
To znak, że czas do szkoły
Wyruszyć z tornistrem.

Piosenka  - Marcowe żaby

1.Już wiosna na polach sadzi krokusy,
   Zając siedzi pod sosną, marzną mu uszy.
Ref.: A żaby rechu – rech, żaby się cieszą,
        Że ten marzec rechu – rech wszystko pomieszał.
        Raz słońce, a raz deszcz, idzie wiosna a tu śnieg.
        Bo w marcu jak w garncu rechu – rech żabi śmiech.

2. A deszczem umyte drzewa są czyste,
   Na gałązkach już rosną kotki puszyste.

Ref.: A żaby..

3. Na łące bociany głośno klekocą.
    Rankiem słońce przygrzewa, mróz mrozi nocą.

Ref.: A żaby...

JĘZYK ANGIELSKI

Lion – lew
Parrot – papuga
Monkey – małpa
Kangaroo – kangur
Long – długi
Short - krótki
The Wild Flash!
A parrot, parrot! Pa – pa – pa – pa – parrot!
A parrot and a lion!
A lion, lion! Li – li – li – li – lion!
A lion and a monkey!
A monkey, monkey! Mo – mo – mo – mo – monkey!
A monkey and a kangaroo!
A kangaroo, kangaroo! Ka- ka – ka – ka – kangaroo!
A kangaroo and a parrot!
Who Am I?
I’ve got two wings! Big, big wings!
Who am I, can you see?
Who am I? One… Two… Three..
A parrot? A parrot!... That’s me!

I’ve got a tail! A long, long tail!
Who am I, can you see?
Who am I? One… Two… Three..
A monkey? A monkey! That’s me!

I’ve got two arms! Short, short arms!
Who am I, can you see?
Who am I? One… Two… Three..
A kangaroo? A kangaroo! That’s me!

I’ve got big eyes and teeth! Big, big teeth!
Who am I, can you see?
Who am I? One… Two… Three..
A lion? A lion!... That’s me!