Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

Założenia pracy dydaktyczno – wychowawczej na marzec 2019 r.

Tematyka kompleksowa:

1. Jak powstaje książka.
2. Oznaki wiosny.
3. Wiosna na parapecie.
4. Pracowita wiosna.W kosmicznej rakiecie wspaniale bawić się będziecie!

Cele (dziecko):

- różnicuje pojęcia: biblioteka, księgarnia; opowiada, czym zajmują się: pisarz, bibliotekarz, weterynarz;
- tworzy rodzaj żeński lub męski rzeczowników (nazwy zawodów);
- koncentruje uwagę przez dłuższy czas (około 15–20 minut), podczas słuchania czytanego tekstu;
- opowiada, czym zajmują się rodzice; nazywa wykonywany przez nich zawód;
- podczas korzystania z książek, czasopism obchodzi się z nimi właściwie – nie niszczy ich;
- czyta globalnie wyrazy: krokus, sasanka; rozumie, że niektóre słowa mają wiele znaczeń;
- dzieli wyrazy na sylaby; przedstawia liczbę sylab w słowie za pomocą liczmanów;
- dopowiada sylaby w rozpoczętych słowach; przestrzega zasad bezpieczeństwa w zabawach ruchowych;
- dokonuje uogólnień pojęć: odkurzacz, szczotka, szufelka to …;
- wypowiada się na temat zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną;
- wnioskuje na podstawie zaobserwowanych zmian w przyrodzie, w przeprowadzanych doświadczeniach, eksperymentach itp.;
- wyjaśnia znaczenie przysłowia „W marcu jak w garncu”;
- nazywa na podstawie odgłosów: zjawiska pogodowe (burza, deszcz, wiatr), ptaki (kukułka, bocian, słowik, dzięcioł);
- jest samodzielne w dobieraniu ubrań odpowiednich do pogody;
- nazywa i wskazuje na obrazku poznane ptaki, kwiaty wiosenne;
- wymienia elementy potrzebne roślinom do życia i prawidłowego rozwoju;
- przygotowuje hodowlę roślin i rozsadę kwiatów wg instrukcji N.; sprawnie wygniata plastelinę i formuje z niej wałeczki;
- opiekuje się roślinami w kąciku przyrody; zręcznie podrzuca i łapie piłkę oburącz;
- klasyfikuje przedmioty ze względu na 3 cechy: przeznaczenie, wielkość, kolor;
- posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie 4; kontynuuje rozpoczęte rytmy trzyelementowe;
- porównuje liczebność dwóch zbiorów, posługuje się pojęciami: mniej, więcej, tyle samo;
- manipuluje przedmiotami (dokładanie, odkładanie) i ustala wynik po zmianie;
- przelicza elementy zbioru i odzwierciedla ich liczbę za pomocą dźwięków;
- zapamiętuje sekwencję ruchów podczas zabaw ilustracyjnych, masażyków, powitanek itp.;
- wykonuje pracę wg instrukcji i pokazu N.; wyjaśnia znaczenie porządku, czystości dla zdrowia;
- sprawnie posługuje się nożyczkami podczas cięcia po wyznaczonej linii prostej;
- dokładnie składa kartki papieru wg instrukcji N.; rysuje samodzielnie pionowe linie z góry na dół;
- układa na planie koła, kwadratu ornamenty z materiału przyrodniczego;
- ilustruje muzykę klasyczną przy pomocy improwizacji ruchowej;
- odtwarza proste układy taneczne do muzyki klasycznej lub do piosenek;
- śpiewa piosenki w zespole lub indywidualnie; różnicuje wysokość dźwięków;
- porusza się w rytmie podanym przez N. lub kolegę; tworzy improwizacje muzyczne;
- wykonuje proste czynności porządkowe w sali lub ogrodzie przedszkolnym;
- ocenia przydatność produktów ze względu na ich znaczenie dla zdrowia – zdrowe i niezdrowe;
- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, zestawach zabaw gimnastycznych;

Wierszyk: „Marzec” – autor Maria Kownacka

Przyszedł marzec pod wrota, naniósł pluchy i błota.
Dmuchał ciepłym wietrzykiem, ogrzał słońca promykiem.
Potem szedł przez dąbrowę, za nim – chmury deszczowe.
Przyszedł znowu pod wrota... Prószył śniegiem niecnota.
Zimnym wichrem wiał w twarze... A to psotnik, ten marzec!

Piosenka: „Marcowe żaby”
sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak 

1. Już wiosna na polach sadzi krokusy.
    Zając siedzi pod sosną, marzną mu uszy.

Ref: A żaby rechu rech,
       żaby się cieszą,
       że ten marzec, rechu rech,
       wszystko pomieszał.
       Raz słońce, a raz deszcz,
       idzie wiosna, a tu śnieg.
       Bo w marcu jak w garncu,
       rechu rech, żabi śmiech.

2. A deszczem umyte drzewa są czyste.
    Na gałązkach już rosną kotki puszyste.

Ref: A żaby...

3. Na łące bociany głośno klekocą.
    Rankiem słońce przygrzewa, mróz mrozi nocą.

Ref: A żaby...

Piosenka: „Książka przyjaciółka”
sł. Urszula Piotrowska, muz. Magdalena Melnicka-Sypko

1. Spoglądają z półek książki,
    każda okiem do mnie mruga,
    tajemnicze śle uśmiechy,
    z baśnią jedna, z wierszem druga.

Ref.: I już Piotruś Pan się kłania,
        smok wawelski człapie z jamy.
        Razem z Pippi Pończoszanką
        mnóstwo przygód przeżywamy.

2. W odwiedziny wnet przybędą
    dobra wróżka i Kopciuszek,
    Miś Uszatek z przyjaciółmi.
    Pięknie ich powitać muszę.
    Dbam o kartki i okładki,
    ścieram kurze na półeczkach,
    więc do książki woła książka:
    Przyjaciółką jestem dziecka!

Ref.: I już Piotruś Pan…

Tematyka kompleksowa z języka angielskiego:

- Who is it?
- Purple flower.
- Dog’s Bath
- Who is it?/ Purple flower./ Dog’s Bath. - rozszerzenie