Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na Marzec 2019 r.

 Tematyka kompleksowa:

1.Oznaki wiosny
2.Wszystko rośnie
3.Pracowita wiosna
4.Na wsi.

Cele

-dostrzega podobieństwa i różnice na obrazkach
-dokonuje analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej wyrazów
-inicjuje różne formy wyrazu artystycznego np. scenki , teatrzyk kukiełkowy
-nabiera coraz większej harmonii ruchów podczas zabaw rytmicznych
-Rozpoznaje i nazywa podstawowe części roślin: korzeń, łodygę liście, kwiaty
-buduje uporządkowane, logiczne kilkuzdaniowe wypowiedzi na różne tematy
-klasyfikuje zbiory wg malejącej liczby ich elementów

Wierszyk

Wymieszał marzec pogodę w garze,
Ja wam tu zaraz wszystkim pokażę.
Śnieg i przymrozki, deszczową słotę,
słońca promieni dorzucę trochę.
Domieszam powiew wiatru ciepłego
Smutno by w marcu było bez niego.
Deszczu ze śniegiem troszeczkę dodam
Będzie prawdziwa marcowa pogoda.

Piosenka

Wkrótce wiosna
1.Pierwszy obudził się pierwiosnek
Potem chochoły spadły z róż.
Skowronek śpiewem wołał wiosnę,
żeby na pole przyszła już!
Ref:Bo zima, bo zima
każdemu obrzydła!
Niech słońce jej da pstryczka w nos!
Niech wiosnę, niech wiosnę
przyniosą na skrzydłach
bociek, jaskółka, szpak i kos.
2.Złoto błysnęło na leszczynach
Zapach obudził senny ul.
Wiosenną orkę chcą zaczynać
głodne gawrony z pustych pól.
Ref:Bo zima, bo zima...

Język angielski

- utrwalamy słowa: in, on, under, pizza, broccoli, tomatoes, pineapple, ham
- poznajemy nazwy części ciała: head, tummy, hands, legs, feet.

Piosenka do nauki

Let`s go shopping! You and me!
Can I help you?
Yes, yes, please!
I`d like some tomatoes, ham and cheese.
Here you are!
Thanks, bye-bye!
Let`s go shopping! You and me!
Can I help you?
Yes, yes, please!
I`d like some pineapple and broccoli, please.
Here you are!
Thanks, bye-bye!

Rymowanka do nauki

A head and a tummy!
Arms and hands!
Legs and feet!
Say it again?
Can you go faster?
Yes, we can.