Przedszkole Miejskie nr 15 w Kutnie

Tego się uczymy

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na marzec 2019 r.

Tematyka:

 1. Zima kończy panowanie.
 2. Wiosna grządki ukwieciła.
 3. Pracowita wiosna – kolorowa i radosna.
 4. Wiosna po wsi spaceruje.

Cele:

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla przedwiośnia i wiosny.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków, utrwalanie znaków =, +, -.
 • Poznanie obrazu graficznego cyfry 8.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
 • Wprowadzenie liter g, G, c, C, j, J; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter.
 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.

Wiersz:

„Tydzień”
Jan Brzechwa

Tydzień dzieci miał siedmioro:
„Niech się tutaj wszystkie zbiorą!”
Ale przecież nie tak łatwo
radzić sobie z liczną dziatwą:
poniedziałek już od wtorku
poszukuje kota w worku,
wtorek środę wziął pod brodę:
„Chodźmy sitkiem czerpać wodę”.
Czwartek w górze igłą grzebie
i zaszywa dziury w niebie.
Chcieli pracę skończyć w piątek,
a to ledwie był początek.
Zamyśliła się sobota:
„Toż dopiero jest robota!”
Poszli razem do niedzieli,
tam porządnie odpoczęli.
Tydzień drapie się w przedziałek:
„No, a gdzie jest poniedziałek?”
Poniedziałek już od wtorku
poszukuje kota w worku -
I tak dalej…

Piosenka:

„Liczenie kukułki”
słowa: Agnieszka Galica
muzyka: Tadeusz Pabisiak

Ku – ku, ku – ku,
po co krzyczysz?
Muszę wszystkie
drzewa zliczyć.

Będę tak kukać
przez całą wiosnę.
Policzę, ile
drzew w lesie rośnie.

Ku – ku, ku – ku,
jedno, drugie.
Ku – ku, ku – ku,
liczyć lubię.

Będę tak kukać...

Liczę pilnie,
ku – ku, ku – ku,
Ile sosen,
ile buków.

Będę tak kukać...